Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z usług i odwiedzeniem strony internetowej allright-casino-bonus.pl. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz warunki i zasady opisane poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie regulaminu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem email: [adres email].

1. Warunki korzystania

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie i podporządkowanie się poniższym warunkom:

  • Wiek: Aby skorzystać z naszych usług, musisz mieć co najmniej 18 lat lub być pełnoletni w swoim kraju.
  • Informacje personalne: Podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług, zobowiązujesz się do podania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji osobistych.
  • Konta użytkowników: Możesz założyć konto użytkownika na naszej stronie internetowej, ale jesteś odpowiedzialny za poufność swoich danych logowania i aktywności na swoim koncie.

Oświadczasz, że będziesz używać naszej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami oraz nie będziesz angażować się w nielegalne aktywności.

2. Odpowiedzialność

Materiały i informacje udostępniane na naszej stronie internetowej mają charakter ogólny i są dostarczane w dobrej wierze. Zobowiązujemy się do zachowania najwyższej staranności w celu zapewnienia dokładności i aktualności tych treści, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z naszej strony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania zewnętrznych stron internetowych, do których linki mogą być umieszczone na naszej stronie.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub awarii naszej strony internetowej, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z tego tytułu.

3. Ochrona danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która opisuje, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe.

4. Prawa autorskie

Wszystkie materiały, treści i logo zawarte na naszej stronie internetowej są naszą własnością lub są używane za zgodą właścicieli. Zabrania się kopiowania, reprodukcji lub rozpowszechniania tych materiałów bez naszej uprzedniej zgody.

  • Nie wolno bez naszej zgody wykorzystywać naszego logo w celach promocyjnych lub reklamowych.
  • Możemy udzielić zgody na użycie naszych materiałów po uprzednim złożeniu odpowiedniej prośby.

5. Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w tym regulaminie w każdej chwili. Zmiany te wejdą w życie od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu na naszej stronie internetowej. Rekomendujemy regularne sprawdzanie naszego regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Korzystając z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację i zgody na nową wersję regulaminu.